J.A.Komenský

"AK SA MÁ STAŤ ČLOVEK ČLOVEKOM,

MUSÍ SA VZDELÁVAŤ"

PDF Tlačiť E-mail

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Neučíme sa pre školu, ale pre život (Seneca)


dopytovo – orientovaný projekt

 

Návštevníci

Máme online 3 hostí 

Celková návštevnosť:

Termíny prázdnin

Jesenné :

Vianočné :

Polročné :

Jarné :

Veľkonočné :

Letné :

30.10.14 - 31.10.14

22.12.14 - 7.1.15

2.2.15

23.2.15 - 27.2.15

2.4.15 - 7.4.15

1.7.15 - 31.8.15

Vyučovacie hodiny

0. hodina
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
07:00 - 07:45
07:50 - 08:35
08:40 - 09:25
09:35 - 10:20
11:25 - 11:10
11:35 - 12:20
12:25 - 13:10
13:15 - 14:00
14:05 - 14:50

 

volk

 

_

 

 

 

 

Google Maps JavaScript API v3 Example: Map Ads Unit

7e3635652477c2de5a94e903ddb6e90f